نشست هم‌اندیشی

نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده تولید گیاهی روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ در سالن توحید دانشکده برگزار گردید. در این نشست ابتدا رئیس و معاون دانشکده تولید گیاهی اهم فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف اداری، آموزشی و پژوهشی و ارتباط با سازمان جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی […]

نشست هم‌اندیشی