جلسه برگزاری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون‌های تخصصی دانشکده تولید گیاهی

جلسه برگزاری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون‌های تخصصی دانشکده تولید گیاهی در روز سه‌شنبه ۲۱/۳/۹۸ در سالن توحید دانشکده برگزار گردید. در ابتدا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطالبی در خصوص روند انتخابات و تعداد اعضای هیات ممیزه و کمیسیون‌های تخصصی ارایه نمودند. سپس با توجه به شیوه‌نامه مربوطه برای سه گروه علوم باغبانی و فضای سبز، زراعت و اصلاح نباتات، و گیاهپزشکی بر اساس کاندیدهای اعلام شده رای‌گیری جداگانه‌ای بعمل آمد.
.