پذیرش دانشجویان بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده تولید گیاهی

دانشکده تولید گیاهی در رشته‌های مهندسی زراعت، مهندسی کشاورزی اکولوژیک، علوم و تکنولوژی بذر، ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، مهندسی باغبانی گیاهان زینتی، درختان میوه، سبزی‌ها، مدیریت محصولات گلخانه‌ای، بیماری‌شناسی گیاهی و حشره‌شناسی کشاورزی در طی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعداد ۲۱ نفر دانشجوی بین‌الملل پذیرش نموده است که تعداد ۴ نفر از آن‌ها در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ فارغ‌التحصیل گردیده‌اند.