نشست کارکنان با رئیس و معاون دانشکده

بسمه تعالی

نشست کارکنان با رئیس و معاون دانشکده

جلسه به دعوت رئیس محترم دانشکده به منظور
تبادل نظر با کادر اداری و عرض خسته نباشید در طول یک ترم همکاری صمیمانه برگزار
گردید.در این نشست دکتر همتی ضمن خیر مقدم کلیات مربوط به روند پیشرفت کار در
دانشکده را مطرح نموده سپس آقای دکتر علیزاده معاون محترم دانشکده ضمن تشکر موارد اجرایی در
زمینه آموزشی و پژوهشی را باز گو نمودند.در خاتمه برخی از همکاران پیشنهادات و
چالش ها را با ایجاد راه حل ارائه نمودند.مقرر گردید این نشست در هر ترم تشکیل شود
.

20