حفر چاه در محوطه پردیس جهت آبیاری فضای سبز

 


با موافقت ریاست محترم دانشگاه و مساعدت معاون محترم اداری، مالی و توسعه منابع چاه عمیق محوطه پردیس مورد ازمون موفق قرار گرفت.این چاه ۶۲ متر عمق و دارای جریان آب یک اینچ در ثانیه می باشد.مقرر گردید با نصب تابلو برق، پمپ آب و منبع ذخیره، آبیاری فضای سبز محوطه پردیس از طریق آب چاه انجام شود.بدینوسیله از کلیه مدیران و همکاران بویژه آقای مهندس سید حمزه حسینی که در راه اندازی چاه همکاری نمودند تشکر و قدردانی می شود. تاکنون آبیاری فضای سبز محوطه با آب شرب شهری استفاده می شد.

 

pic