برگزاری نشست تخصصی “آسیب‌شناسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در زمینه مصرف آفتکش‌ها”

نشست تخصصی “آسیب‌شناسی قوانین،‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در زمینه مصرف آفتکش‌ها” از ساعت ۹-۱۲ روز سه‌شنبه ۱۸/۲/۹۷ با حضور اعضای هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی، همکارانی از مراکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی استان، اداره حفظ نباتات استان، شرکت گل سم گرگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای گروه گیاه‌پزشکی و زراعت (گرایش علف‌های هرز) در سالن توحید دانشکده تولید گیاهی برگزار شد. دومین نشست نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.