جشنواره زمستانه محصولات و فرآورده‌های باغبانی همراه با مسابقه سبزه‌آرایی


دانشکده تولید گیاهی با همکاری انجمن علمی باغبانی و مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار می‌کند:
جشنواره زمستانه محصولات و فرآورده‌های باغبانی همراه با مسابقه سبزه‌آرایی
زمان: ۱۸ الی ۲۰ اسفند ۹۷
مکان: دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان