راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی


سایت هواشناسی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مزرعه آموزشی – پژوهشی واقع در جاده قدیم گرگان – کردکوی فعال می‌باشد. پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات هواشناسی از قبیل حداقل و حداکثر دما، میزان بارش، رطوبت و … را از سایت فوق دریافت نمایند.