دانشکده تولید گیاهی

گروه باغبانی

گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با جذب اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی،مهندسی علوم باغبانی به ظرفیت سالانه 30 نفر از سال 1375 رسما شروع به فعالیت نمود. از سال 1384 نیز با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد باغبانی، توسعه تحصیلات تکمیلی در این گروه آغاز گشت. از سال 1387 مقطع کارشناسی ارشد علوم باغبانی به چهار گرایش میوه کاری- گیاهان زینتی- سبزیکاری و گیاهان دارویی تقسیم شد. این گروه در حال حاضر دارای 9 نفر عضو هیت علمی ثابت دانشیار و استادیار و چهار بورسیه در مقطع دکتری می باشد. جذب دانشجو در مقطع دکتری از برنامه های در شرف وقوع می باشد و در دو گرایش فیزیولوژی گیاهان باغی و به نژادی گیاهان باغی این گروه از سال 1392 دانشجو خواهد داشت. این گروه دارای آزمایشگاهای فیزیولوژی، ریز ازدیادی و کشت بافت ،گیاهان دارویی و گیاه شناسی می باشد. همچنین سه عدد گلخانه آموزشی-پژوهشی نیمه استوانه ای با پوشش پلاستیکی شامل گلخانه گیاهان زینتی و آپارتمانی، گلخانه تکثیر مجهز به سیستم مه افشان و گلخانه تحقیقات متفرقه باغبانی و دو دهانه گلخانه نیمه استوانه ای طرح فائو با پوشش فیبر شیشه و یک دهانه گلخانه دوطرفه با سقف پلی کربنات می باشد. 

baghebani_1


 نام رشته
مقطع
سال شروع برگزاری
مهندسی علوم باغبانی
کارشناسی
 1375
علوم باغبانی (عمومی)
 کارشناسی ارشد
 1384
 علوم باغبانی - گیاهان زینتی
 کارشناسی ارشد
 1387
 علوم باغبانی - میوه کاری
 کارشناسی ارشد
 1387
 علوم باغبانی - سبزی کاری
 کارشناسی ارشد
 1387
 علوم باغبانی - گیاهان دارویی
 کارشناسی ارشد
 1387اعضای هیأت علمی گروه باغبانی

 نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی
پست الکترونیک
مهدی شریفانی
دانشیار
 sharifani@gau.ac.ir  
خدایار همتی
دانشیار
kh_hemmati@gau.ac.ir  
کامبیز مشایخی
دانشیار
mashayekhi@gau.ac.ir  
حسین زارعی
استادیار
zarei@gau.ac.ir  
اسماعیل سیفی
استادیار
esmaeilseifi@gau.ac.ir  
عظیم قاسم نژاد
استادیار
ghasemnezhad@gau.ac.ir  
مهدی علیزاده
استادیار
mahdializadeh@gau.ac.ir  
سارا خراسانی نژاد
استادیار

  فریال وارسته
استادیار

  وحید عرفانی مقدم
دانشجوی دکتری - بورسیه

  محمد تقی عبادی
دانشجوی دکتری - بورسیه


6123 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو