دانشکده تولید گیاهی

کادر اداری دانشکده تولید گیاهی

مسئول حوزه ریاست

گزل پورقاز

4425655 - 4420981

تلفنخانه

مجید باستانی

0171-4440870

مدیر امور عمومی

حمید رضا کلاتی

 4423180

داخلی 257

کارپردازی

حجت اله نقوی

داخلی 296

عامل ذیحساب

علی اکبر تازیکه

داخلی 253

سمعی و بصری

 مدینه تربتی نژاد

داخلی 293


مسئول اداره آموزش 

رضا ساور علیا

داخلی 293

تحصیلات تکمیلی
افسانه فروغی

داخلی 329

آموزش

مدینه تربتی نژاد

داخلی 329

بایگان آموزش

ام البنین عرب

دبیرخانه

 رضائی

4426813  


ام البنین خواجه

داخلی  288

خدمات

ام البنین غلامی

داخلی 273   

خدمات

حسین محمدی


آزمایشگاه ژنتیک

رائی

داخلی 282

آزمایشگاه حشره شناسی

هژبر

داخلی 246

آزمایشگاه  گروه باغبانی

صادق آتشی

داخلی 239

آزمایشگاه زراعت

محبوبی فر

داخلی 267

آزمایشگاه تحقیقات زراعت

طاهری

داخلی 332

مسئول گلخانه

سید حمزه حسینی

داخلی 221

مدیر مزرعه
سید حمزه حسینی

انبار 

مقصودلو

داخلی 262

2644 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو