بازدید اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی از ذخیره‌گاه‌های شمشاد هیرکانی

پیرو دعوت مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در مورد بازدید از ذخیره‌گاه‌های شمشاد هیرکانی، ۴ تن از اعضای هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی (آقایان دکتر رهنما، رضوی، یزدانیان و رحیمی‌نژاد) به همراه ۱۰ تن از دانشجویان کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی آن گروه در روز ۵‌شنبه مورخ ۳۰/۳/۹۸ از محل‌های طغیان آفت شب‌پره شمشاد و بیماری بلایت شمشاد در چشمه بلبل بندر‌گز بازدید کردند. در این بازدید که تعدادی از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز حضور داشتند، پس از بازدید که از ساعت ۹ تا ۱۲ همان روز طول کشید، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که نظرات کارشناسی گروه گیاه‌پزشکی پس از جمع‌بندی به اطلاع آن اداره کل رسانده شود.