جلسه برگزاری نشست تخصصی کشت برنج هوازی در استان گلستان

نشست تخصصی “کشت برنج هوازی” با حضور جناب آقای دکتر مومنی، عضو محترم هیات علمی موسسه تحقیقات برنج و مدیر محترم گروه برنامه‌ریزی امور پژوهشی سازمان تحقیقات، روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ در محل سالن توحید دانشکده تولید گیاهی برگزار شد. در این جلسه که اعضای هیات علمی دانشکده، دانشجویان و نمایندگان سازمان نظام صنفی کشاورزی و کشاورزان پیشرو در آن حضور داشتند، در خصوص اهمیت کشت برنج هوازی در صرفه‌جویی مصرف آب در کشاورزی، امکان توسعه آن در استان گلستان و چالش‌های پیش رو و نیازهای مطالعاتی در خصوص مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، تراکم بهینه، نیازهای کودی و پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت و … بحث و تبادل نظر شد.