برگزاری غرفه صنایع دستی با سنبله گندم توسط گروه اصلاح و بیوتکنولوژی

در نمایشگاه هفته پژوهش مهندس فاطمه حمزه‌ای انواع صنایع دستی تهیه شده با سنبله‌های گندم متنوع از بانک ژن گندم دانشگاه را در یک غرفه در معرض دید عموم قرار دادند.