گزارش نشست تخصصی گیاهان دارویی

نشست تخصصی گروه مهندسی باغبانی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کارگروه تخصصی گیاهان دارویی بنیاد نخبگان استان، انجمن علمی گیاهان دارویی استان با تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان در سالن توحید دانشکده تولیدگیاهی (۲۰ آذرماه ساعت ۱۰) برگزار گردید. در این اجلاس ابتدا دبیرجلسه (آقای دکتر همتی) ضمن تبریک هفته پژوهش اهداف اجلاس مبنی بر راهکارهای توسعه گیاهان دارویی در استان ایجاد رابطه بیشتر میان محققان، تولیدکنندگان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان برای تبادل علم و تجربه بیان نمود. و در ادامه اعلام نمود استان گلستان به دلیل تنوع آب و هوایی از پوشش گیاهی متنوع نیز برخوردار است که با انسجام متخصصین و تولیدکنندگان و با مدیریت هدفمند می‌توان از این ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد. سپس ریاست محترم دانشکده تولید گیاهی (آقای دکتر رضوی) ضمن خیر مقدم به اهمیت گیاهان دارویی اشاره نمود. در ادامه تولیدکنندگان مشکلات و عوامل بازدارنده و پیشنهاد توسعه گیاهان دارویی استان را مطرح و اساتید و کارشناسان گیاهان دارویی و برخی دستگاه‌های اجرایی بشرح ذیل نتایج را جمع‌بندی  نمودند:

-ایجاد اتحادیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان به منظور انسجام – تهیه سند چشم‌انداز تولید گیاهان دارویی استان و آمایش سرزمین و شناسنامه‌دار کردن گیاهان دارویی استان از نظر متابولیت‌های ثانویه- مرکز فروش گیاهان دارویی در استان به منظور حذف واسطه‌ها – تسهیل در صدور مجوزهای لازم در زمینه گیاهان دارویی.

-تصمیم‌گیری در توسعه گیاهان دارویی با پشتوانه علمی و تخصصی- جلوگیری از تبلیغات اغراقآمیز توسعه گیاهان دارویی و عدم آگاهی برخی افراد در زمینه کشت و کار گیاهان دارویی- ارائه مشاوره صحیح و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه گیاهان دارویی بمنظور ارتقای دانش تولیدکنندگان در زمینه تولید، بازاریابی و بسته‌بندی و فرآوری مناسب در استان – تولید گیاهان دارویی سالم با نظارت سازمان غذا داروی استان.

– تحت پوشش بیمه قراردادن گیاهان دارویی- اعلام آمادکی اساتید دانشگاه‌ها با محققان و تولیدکنندگان در اجرای  طرح‌های پژوهشی در زمینه گیاهان دارویی زیر نظر متولی خاص- آنالیز و آزمون خاک قبل از کشت گیاهان دارویی بمنظور کمبود و یا بیشبود عناصر غذایی موجود در خاک موردنظر- عدم استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بمنظور تولید گیاه دارویی سالم از طریق آموزش و برگزاری کارگاه‌های گیاه‌پزشکی در گیاهان دارویی- استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه‌های استان، بخش خصوصی با همکاری تولیدکنندگان به منظور سنجش مواد ثانویه گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان .