جلسه نشست اعضای هیات علمی دانشکده تولید گیاهی

جلسه نشست اعضای هیات علمی دانشکده تولید گیاهی روز دوشنبه ۱۸/۹/۹۸ در سالن توحید برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رییس محترم دانشکده تولید گیاهی گزارشی از وضعیت دانشکده، کارهای انجام شده طی سال گذشته ارایه نمودند. سپس موضوعاتی مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در پایان از آقایان دکتر بهنام کامکار، احد یامچی، سید جواد موسوی زاده، وحید رحیمی نژاد و خانم دکتر فریال وارسته به عنوان پژوهشگر ان برتر دانشکده تولید گیاهی تقدیر به عمل آمد.