برگزاری جلسه مشترک اعضای هیأت علمی دانشکده تولید گیاهی و مدیران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه هماهنگی و نحوه استفاده از سامانه اتوماسیون اداری و آموزشی دانشگاه روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ ساعت ۱۰-۱۲ در سالن توحید دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مدیر آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه روند استفاده از اتوماسیون در حوزه اداری و آموزشی را ارائه نمودند و در پایان به پرسش و پاسخ در خصوص رفع اشکالات موجود در سامانه آموزشی پرداخته شد.