برگزاری نشست تخصصی «چالش‌های گیاه‌پزشکی در جنگل‌های استان گلستان»

گروه گیاه‌پزشکی دانشکده تولید گیاهی، در روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸ میزبان متخصصینی از اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و همچنین دانشکده جنگل دانشگاه به‌منظور برگزاری نشست تخصصی «چالش‌های گیاه‌پزشکی در جنگل‌های استان گلستان» بود.
در این جلسه که با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز شد، پس از خوش‌آمدگویی، مسئول برگزاری این نشست، جناب آقای دکتر رحیمی‌نژاد به اعلام برنامه پرداخته و گزارشی از بازدیدهای گذشته گروه گیاه‌پزشکی از کانون‌های خشکیدگی درختان ممرز در شرق استان در پاییز ۱۳۹۷، توده‌های ذخیره‌گاهی شمشاد استان واقع در چشمه‌بلبل بندرگز مورد حمله شب‌پره شمشاد و بلایت شمشاد در تابستان ۹۸ و همچنین نشست تخصصی بررسی موانع و چالشهای قرنطینهای و زیستمحیطی پیش رو در خصوص واردات چوب با پوست به کشور که در دی‌ماه ۹۸ در سازمان حفظ نباتات کشور در تهران برگزار شد، ارائه کردند. سپس آقای دکتر رضوی به معرفی بیماری‌های مهم و شایع در جنگل‌های استان پرداختند و آقای مهندس آفات و بیماری‌های درختان جنگلی در مناطق مختلف استان که ایجاد خسارت‌های شدید بر روی درختان کرده‌اند را در گزارشی ارائه کردند. در ادامه آقای مهندس مصطفی‌لو معاون حفاظت اداره کل منابع‌ طبیعی استان، آقای دکتر آزادفر، آقای دکتر رهنما اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه به ایراد سخنانی پرداختند.
در پایان جلسه مقرر گردید که کارگروهی متشکل از نمایندگانی از گروه گیاه‌پزشکی و گروه جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و نماینده‌ای از اداره منابع طبیعی استان تشکیل شده و برای آگاهی از مشکلات و کارهای علمی جدید در حوزه گیاه‌پزشکیِ جنگل، جلسات هدفمند و منظمی تشکیل گردد.