بازدید رئیس دانشکده تولید گیاهی از مزرعه شماره یک دانشگاه

در بازدید روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ رئیس دانشکده تولید گیاهی از مزرعه شماره یک دانشگاه، مقرر گردید طی روزهای آینده عملیات آماده‌سازی زمین موردنظر برای کلکسیون گیاهان دارویی توسط مدیر مزارع دانشگاه (دکتر سید حمزه حسینی) و تهیه نقشه‌های مربوطه توسط مسئول کلکسیون (دکتر سارا خراسانی نژاد) پیگیری شود. همچنین از طرح‌های دکتر زینلی‌نژاد با عناوین ذخایر ژنتیکی گندم و معرفی لاین‌های گندم نان بازدید به عمل آمد و مقرر شد در رابطه با ایجاد محل مناسبی برای نگهداری نمونه‌های ژنوتیپ‌های در دست بررسی و سایر نیازهای طرح، پیگیری لازم به عمل آید.