جلسه تودیع و معارفه در دانشکده تولید گیاهی

جلسه  تودیع آقایان دکتر جاوید قرخلو معاون سابق آموزشی و پژوهشی دانشکده تولید گیاهی و دکتر محسن یزدانیان مدیر سابق گروه گیاهپزشکی و معارفه آقای دکتر خوشحال سرمست معاون جدید آموزشی و پژوهشی دانشکده و آقای دکتر احمد ندیمی مدیر جدید گروه گیاهپزشکی در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۵ در سالن توحید دانشکده تولید گیاهی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیران گروه های آموزشی و کارشناسان اداره خدمات آموزشی برگزار شد، دکتر زینلی رئیس دانشکده تولید گیاهی، از آقایان دکتر قرخلو و دکتر یزدانیان به پاس زحمات و خدمات ارزنده شان در مدت مسئولیت و ساماندهی و پیشبرد امور مربوط به حوزه مربوطه قدردانی نمود و انتصاب آقای دکتر خوشحال سرمست به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده تولید گیاهی و آقای دکتر ندیمی به عنوان مدیر گروه گیاهپزشکی را تبریک گفته و برای ایشان در مسئولیت های محوله آرزوی موفقیت کردند.