برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در دانشکده


بسمه تعالی

برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در دانشکده

آزمون در تاریخ های چهارشنبه، پنجشنبه و
جمعه(۱۵ و ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه) با حضور ۲۵۱۲ نفر داوطلب خانم در ۶۱ رشته تخصصی در
دانشکده بر گزار گردید. با آرزوی موفقیت برای داوطلبان عزیز بدینوسیله از همکاران محترم
و دیگر عوامل اجرایی که در برگزاری مطلوب آزمون
مساعدت نموده تشکر و قدردانی می شود.