جلسه پرسش و پاسخ در دانشکده تولید گیاهی

جلسه پرسش و پاسخ در دانشکده تولید گیاهی

این جلسه با حضور مدیران محترم اجرایی
دانشکده و دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در تاریخ ۵/۱۰/۹۳
ساعت ۱۰ در سالن اجتماعات دانشکده تولید گیاهی بر گزار گردید .بعد از تلاوت قرآن
مجید آقای دکتر همتی رئیس محترم دانشکده ضمن خیر مقدم، گزارشی ازتشکیل دانشکده
ارائه نمودند.سپس معاون محترم دانشکده و هریک از مدیران محترم گروه ها به معرفی
خود پرداختند.طی دو ساعت پرسش پاسخ به مطالب زیر اشاره گردید:

|افزایش تعداد ساعات کار دانشجویی
بویژه برای گروه های که یک کارشناس و چند آزمایشگاه دارند.| ارتقای سیستم کامپیوتر
پردیس(کیس های جدید با کارایی بالا)| تفکیک سایت کامپیوتر بر اساس مقاطع تحصیلی
|با توجه به ضرورت کار با مواد سمی در آزمایشگاه گیاه پزشکی در فضای خارج دانشکده
با لباس های حفاظتی صورت گیرد|گرنت دانشجویی از طریق کارپردازی مانند برخی دانشگاه
های بزرگ(تربیت مدرس و …….) کشورپرداخت شود (استاد با دانشجو فقط از نظر علمی
و نه مالی درگیر شوند).-پرداخت گرنت دانشجویی تسریع شود.-احداث گلخانه مدرن در
دانشکده و تکمیل گلخانه های موجود در آن|انتخاب استاد راهنما اجباری نباشد|-رابطه
استاد و دانشجو در بعضی گروهها صمیمی تر شود(همدلی همفکری و تبادل علمی می
آورد)|نبود امکانان رفاهی بویژه بوفه در دانشکده و مزرعه تحقیقاتی| تغییر شیوه
تدریس در دانشگاه و فعال نمودن دانشجویان در کلاس درس(کلاس درس دوطرفه باشد) جلسه
ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به اتمام رسید.