گلخانه

 

MicrosoftInternetExplorer4

سطح زیر گلخانه در دانشکده های کشاورزی دانشگاه گرگان

در حال حاضر ۴ واحد گلخانه تونلی به همراه یک گلخانه نیمه
استوانه ای طرح فائو در دانشکده تولید
گیاهی وجود دارد. همچنین عملیات ساخت یک گلخانه دوطرفه با پوشش پلی کربنات نیمه
اتوماتیک به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر به اتمام رسیده و تجهیز سیستم های داخلی آن در
حال انجام است. لازم به ذکر است از موارد ذکر شده سه واحد گلخانه تونلی از گلخانه
های آموزشی و تحقیقاتی گروه آموزشی علوم باغبانی می باشد.

از مجموع موارد ذکر شده، سه واحد گلخانه مجهز به سیستم
گرمایشی و سرمایشی بوده که منابع انرژی آن به ترتیب از گاز شهری و برق تامین می
گردد. علاوه بر آن یک واحد گلخانه تونلی و بخشی از گلخانه نیمه استوانه ای به
سیستم مه افشان مجهز است. در مجموع سطح زیر پوشش گلخانه با احتساب همه سازه های
گلخانه ای به ۵۰۰ متر مربع بالغ می گردد.

golkhane