تاریخچه گروه

این گروه در سال ۱۳۸۶ با تفکیک گروه زراعت و اصلاح نباتات به دو گروه «زراعت» و «اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی» فعالیت خود را آغاز نمود. گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در حال حاضر دارای ۷ عضو هیئت علمی تمام وقت در تخصص‌های مختلف اصلاح نباتات، ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک و انتقال ژن می‌باشد.

مدیر گروه و شماره تماس مستقیم گروه:
دکتر علی اصغر نصراله نژاد قمی – ۰۱۷۳۲۴۳۷۶۱۶