آزمایشگاه‌ها

این گروه دارای هفت آزمایشگاه فعال و مجهز به نام‌های مهندسی ژنتیک، PCR، الکتروفورز و پروتئومیکس، اصلاح نباتات، کشت بافت، فنوتایپینگ، و سیتوژنتیک است که علاوه بر دانشجویان گروه، به سایر گروه‌های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همچنین دانشجویان متقاضی از دانشگاه‌های دیگر خدمت رسانی می‌کند. در این آزمایشگاه‌ها دستگاه‌هایی از قبیل ژل اسکن، RT-QPCR، الکتروفورز عمودی، انواع ماشین‌های PCR، انکوباتورها، ژرمیناتور و … وجود دارد به طوری که می‌توان تمامی مراحل پروژه‌های اصلاح به روش کمّی، ژنومیکس، ژنومیکس کارکردی و پروتئومیکس را در این گروه و با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود به انجام رساند.

مسئول آزمایشگاه مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی ایمیل
جلال‌الدین رائی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ۴۴۸ Jalal103628@gmail.com