مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی قارچ‌ها‌

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی قارچ‌ها‌
مترجم: دکتر کامران رهنما
ایمیل مترجم: kamranrahnama1995@gmail.com
ناشر: موسسه آموزش عالی بهاران گرگان
سال چاپ: ۱۳۹۳