بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران


بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران در تاریخ ۵ الی ۸ شهریور ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید. محورهای این کنگره عبارت بودند از:
گیاهپزشکی گیاهان زراعی و باغی
مشکلات گیاهپزشکی دانه‌های روعنی
گیاهپزشکی، سلامت جامعه و محیط زیست
بیوسیستماتیک و تنوع زیستی در گیاهپزشکی
مدیریت مصرف آفتکش‌ها در اکوسیستم‌های کشاورزی
آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای و نوظهور در کشور
کنترل بیولوژیک آفات، بیمارگرهای گیاهی و علف‌های هرز
مدیریت تلفیقی آفات و بیمارگرهای گیاهی در محصولات گلخانه‌ای